Back to the archive
Self-inflicted blueballs   3 Dec 01, 2000
if... then   3 Dec 01, 2000
Worm   3 Dec 01, 2000
Question:   5 Dec 02, 2000
HUH?   4 Dec 02, 2000
desire   3 Dec 02, 2000
romance   5 Dec 03, 2000
calculus   4 Dec 04, 2000
Sewage   1 Dec 04, 2000
Miyazawa Question # 2   3 Dec 04, 2000
Snow...   8 Dec 13, 2000
Hey Buddy Christ   3 Dec 13, 2000
Replying   9 Dec 14, 2000
New EQ FAQ posted.   4 Dec 14, 2000
sex   1 Dec 14, 2000
Tomb Raider Movie   3 Dec 14, 2000
essay on dead white guy   6 Dec 14, 2000
Truth behind sh*t   1 Dec 15, 2000
spell checker   3 Dec 15, 2000
Am I being tested?   4 Dec 15, 2000
sock-removal pain   3 Dec 15, 2000
why are many christians..   5 Dec 15, 2000
Enlightened Chicks   3 Dec 15, 2000
Mooching   2 Dec 16, 2000
Diablo Case   11 Dec 16, 2000
Career counseling   1 Dec 16, 2000
Neglected Question   1 Dec 17, 2000
Egotism- a bad thing?   6 Dec 19, 2000
All who's base...?   4 Dec 19, 2000
Enlightenment   2 Dec 19, 2000
Baby blanket blues   3 Dec 19, 2000
New Christmas..   4 Dec 19, 2000
The holidays suck.   5 Dec 20, 2000
Ugly.   1 Dec 21, 2000
Getting to know the Gurus   5 Dec 21, 2000
Canada Rocks   4 Dec 21, 2000
harem   6 Dec 22, 2000
rip my heart out-please   7 Dec 23, 2000
zen stories   2 Dec 23, 2000
Ramathan   1 Dec 24, 2000
Ramathan Pt. 2   2 Dec 24, 2000
Baby's First Chrismas   8 Dec 24, 2000
maybe, please?   19 Dec 24, 2000
Christmas   2 Dec 24, 2000
Selfish?   3 Dec 26, 2000
PsychoKiller   1 Dec 26, 2000
True Sight   3 Dec 27, 2000
for the tapper   2 Dec 27, 2000
Trip cancelled...   2 Dec 27, 2000
George Foreman!   1 Dec 28, 2000
Yes   2 Dec 28, 2000
I'm in love w/ a loser.   5 Dec 28, 2000
Time   2 Dec 29, 2000
UGH!   1 Dec 29, 2000
My friend?   7 Dec 30, 2000
Boys..   4 Dec 30, 2000
Senator Lieberman   5 Dec 31, 2000
Back to the archive